AMWC Asia-TDAC
9th Taiwan Dermatology Aesthetics Conference
臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會
第四屆世界美容醫學高峰會亞洲大會
第九屆臺灣皮膚科美容醫學學術研討會

6 May ~ 8 May 2022
全線上(Virtual)會議

聯絡我們

Contact Us

社團法人臺灣皮膚科醫學會
統一編號01013708   台內社字第9009614號

Taiwanese Dermatological Association

  • Emailderma.email@msa.hinet.net
  • Tel(02)2388-0595~6
  • Fax(02)2388-0597
  • 10046台北市中正區武昌街一段1-2號4樓
  • Address:4F., No.1-2, Sec. 1, Wuchang St., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)