6 May - 7 May 2017
高雄展覽館(KECC)

第五屆臺灣皮膚科美容醫學學術研討會,臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會,第四屆東亞皮膚外科研討會
領航未來:皮膚及美容醫學的新視野

Program at a Glance

議程一覽

    下載: Download:
  • DM
日期:
排序方式:

2017-05-06 (六)

prev next
Room
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Room
RM 305 RM 304A RM 303B RM 301B RM 303A RM 304B
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
RM 305
RM 304A
RM 303B
RM 301B
RM 304B
* 議程仍有異動可能,請以大會網站為準 * Please see the congress program for the final version.